...

Ring oss

Läs våra artiklar för tips om din elektronik

Skydd & Säkerhet

Installera antivirus
Skydd & Säkerhet

Vilket antivirus ska jag installera?

Det finns många antivirus program på marknaden, en del gratis och en del som kostar pengar. Vi som en datatekniker rekommenderar att man ska investera lite pengar och köpa antivirus program som uppfyller…

Läs mer »
Ransomware Virus
Skydd & Säkerhet

Skydda dig mot Ransomware virus

Krypto-ransomware krypterar filerna på en dator, och gör så att filen helt enkelt inte går att läsa utan den rätta avkrypteringsnyckeln. En lösensumma begärs för avkrypteringsnyckeln. När skadeprogrammet har…

Läs mer »
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.