Vad är Homeplug / Powerline?

Homeplugs powerlines

Om du bor i ett äldre hus är sannolikheten stor att huset inte har tillgång till ett dubbelt nätverksuttag, då kanske du tror att du behöver borra nya hål i huset eller lägga till flera kablar för att få en bra nätverkssignal. Men…

Powerline med Mesh

Homeplug-med-Mesh

Homeplug-system har existerat i flera år och det har nyligen dykt upp en helt ny generation av homeplug/powerline-system som kombineras med Mesh-nätverk. Det innebär nya möjligheter och förbättringar. Med…

Intel Processor – Den ultimata guiden

Intel processor

I den här artikeln beskriver vi processorer från Intel och diskuterar skillnaderna mellan processorerna Intel Core i3, Core i5, Core i7 samt Intel Core i9.