RUT-avdrag för Datorhjälp

Kan man få RUT-avdrag?

50% Rut-avdrag

Från och med den 1 augusti 2016 gäller det så kallade RUT-avdraget även för IT-tjänster i hemmet s.k också RIT-avdrag. Det betyder att du kan göra avdrag på 50% av arbetskostnaderna som utförs i ditt hem. Avdraget gäller bara på arbete som utförs på plats i hemmet. Maxbeloppet på sammanlagda RUT-avdrag är 25.000kr om året, eller 50.000kr om du är över 65 år gammal.

Vad är skillnaden på RUT-avdrag och RIT-avdrag?

De är samma sak.

RIT-avdrag utvidgas till att även omfatta IT-tjänster i hemmet. Det kallas för RIT-avdrag (skatteavdrag för IT-tjänster i hemmet).

Vad händer om Skatteverket nekar mitt avdrag?

Om Skatteverket av någon anledning nekar avdraget kommer resterande belopp att faktureras till dig som kund.

Hur begär jag RUT-avdraget?

Du behöver inte göra någonting särskilt. Du betalar bara 50% av priset och vi fixar allt med myndigheterna.