Ring oss

Kan jag få RUT-avdrag på datorhjälp hemma?

Går det att få RUT-avdrag på datorreparation?

Från och med den 1 augusti 2016 gäller det så kallade RUT-avdraget även för IT-tjänster i hemmet s.k också RIT-avdrag. Det betyder att du kan göra avdrag på 50% av arbetskostnaderna som utförs i ditt hem.

Avdraget gäller bara på arbete som utförs på plats i hemmet. Maxbeloppet på sammanlagda RUT-avdrag är 25.000kr om året, eller 50.000kr om du är över 65 år gammal.

Uppdatering 2019-07-01: Rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25.000kr till 50.000kr per år. Det betyder att alla människor över 18 år har rätt till 50.000kr per år i rutavdrag f.o.m 2019-07-01.

Frågor och svar kring RUT-avdrag

Hembesök kostar endast 390kr per timme efter RUT-avdrag. Ordinarie pris utan RUT-avdrag är 780kr per timme (för privatkunder).

De är likadana.

RIT-avdrag utvidgas till att även omfatta IT-tjänster i hemmet. Det kallas för RIT-avdrag (skatteavdrag för IT-tjänster i hemmet).

Om Skatteverket av någon anledning nekar avdraget kommer resterande belopp att faktureras till dig som kund.

Du behöver inte göra någonting särskilt. Du betalar bara 50% av priset och vi fixar allt med myndigheterna.