Homeplugs / Powerlines

Homeplugs / Powerlines

Om du bor i ett äldre hus är sannolikheten stor att huset inte har tillgång till ett dubbelt nätverksuttag, då kanske du tror att du behöver borra nya hål i huset eller lägga till flera kablar för att få en bra nätverkssignal. Men det är inte fallet, istället kan du använda dig av en homeplug, även kallad powerline, som du bara sätter in i ditt vanliga eluttag. Med en homeplug kan du omvandla vilket eluttag som helst till ett nätverksuttag i ditt hem.

Hur fungerar en Homeplug/Powerline?

En homeplug har en inbyggd stickpropp (elkontakt) och en eller flera nätverksportar. I ett hushåll har man minst två homeplugs. Den första är kopplad till en router och samtidigt sitter i eluttaget. Denna omvanldar nätverkssignaler från routern till radiosignaler som skickas ut i elkablarna i väggarna. Den andra homepluggen placeras i ett annat eluttag, därifrån den omvandlar tillbaka radiosignalerna till internet. Den här formen av omvandling kräver inte någon sorts installation av drivrutiner eller konfiguration för datorerna.

Homeplug adaptrar

 

Förbättring av WiFi

I många hus kan det vara svårt att alltid få en bra nätverkstäckning, speciellt på specifika delar av huset. En homeplug kan då vara lösningen för dig som vill förbättra WiFi i hemmet. Den andra homepluggen (som omvandlar elen till nätverk) kan även fungera som en accesspunkt då den också kan skicka ut trådlöst nätverk (WiFi). Numera har de flesta modeller av homplugs båda fekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz.

På detta sätt kan du enkelt förbättra ditt trådlösa nätverk (WiFi) via elnätet. Du behöver inte längre tänka på om routern når fram till husets lägsta eller högsta våning.

Nätverk i alla rum

 

Hur installerar man ett homeplug-system?

När man idag köper ett homeplug-system levereras dem för det mesta på ett sätt så att de är redo att användas direkt ur förpackning. Ibland levereras homeplug-system dock med ett behov av lite konfiguration innan installation men det är sällan man i sådana fall behöver göra mer än lite felsökning. Då man kopplar upp ett nytt par homeplugs letar de automatiskt upp varandra. Och om man kopplar in ytterligare homeplugs inkluderas även de automatiskt i det befintliga systemet tillsammans med de andra homeplugs/powerlines. Man kan även skapa en krypterad säkerhet med homeplug-systemet då det finns en liten risk att andra kan ta sig in i nätverket via en egen homeplug som är tillkopplad utanför huset. Du kan då kryptera dina homeplugs genom att trycka på de parningsknapparna som finns på själva homeplugen. Homeplugs sparar även alla information från nätverket i icke-flyktiga minnen. Det här betyder att om strömmen går eller ifall man kopplar ut homeplugen, kommer de fortfarande ihåg den information som behövs när de väl kopplas in igen och man behöver därav inte ändra något. Med ett homeplug-system kan du då enkelt få nätverk via elnätet. Och man bör endast koppla in dem i vägguttag istället för grenuttag om man vill att de ska prestera på topp.

Homeplug installatoin

 

Fördelar med homeplug/powerline

Det finns flertal fördelar med homeplug och deras användning. Med hjälp av homeplugs kan du enklare förbättra ditt WiFi och räckvidden via elnätet. Homeplugs kan även kallas för powerlines och kräver inte att man borrar ytterligare hål eller utför större arbeten i huset för att använda dem. Istället kan man enkelt koppla in dem i vägguttag i hemmet och de är då redo att köra. Alltså behöver man inte heller installera flertal sladdar med ett homeplug-system utan det räcker med endast den mjukvara man får i paketet vid beställning. Det här systemet är därför en vä  ldigt elegant lösning och kräver inte mycket arbete eller tid.